Slide 1
System Nadzoru i Kontroli Procesów Produkcyjnych
CaScada
Innowacyjny system SCADA polskiej produkcji

Poznaj Twój nowy system SCADA: CaScada

cascada_logo_napis

Znajomy, intuicyjny interfejs
projektowania systemów

Interfejs programu zawiera wiele usprawnień w porównaniu do innych systemów, jednak wszystkie opcje są w tych miejscach, w których projektant będzie ich szukał bazując na doświadczeniach z innymi programami

Bogata biblioteka gotowych elementów

System udostępnia kilkaset gotowych do użycia elementów i kontrolek z predefiniowanymi akcjami i stanami, dzięki czemu praca projektanta jest szybsza i przyjemniejsza

Elastyczność

Pełna kontrola nad elementami i wygodne tworzenie animacji.

Rozproszona architektura typu klient - serwer

Odpowiedzialność na komunikację z urządzeniami automatyki może zostać przeniesiona na niezależne od serwera stacje, np. znajdujące się w fizycznym segmencie sieci z danym urządzeniem.

Innowacyjna architektura systemu pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii w komunikacji pomiędzy częściami infrastruktury: w przypadku niedostępności któregoś z elementów systemu, jego rolę przejmuje inna stacja.

Wydajność

Jednym z priorytetów w budowie systemu CaScada jest możliwie najwyższa wydajność działania.

Dzięki temu możliwe jest zauważalne obniżenie kosztów infrastruktury serwerowej koniecznej do działania systemu.

Modułowa budowa CaScady pozwala także na przeniesienie części wykonywanej pracy na stacje robocze, co prowadzi do zmniejszenia obciążenia serwera pozwalając na obsługę większej liczby stanowisk

Wieloplatformowość

Kolejnym celem przy budowie systemu CaScada było zerwanie z „monopolem” budowania systemów SCADA w oparciu o systemy z rodziny Windows: moduły serwera oraz stacji odpytujących sterowniki PLC mogą zostać zainstalowane na maszynach pracujących pod kontrolą systemów linuksowych.

Pozwala to na drastyczne zmniejszenie kosztów zakupu wielu licencji na system operacyjny

Archiwizacja danych i raportowanie

Wszystkie zebrane dane trafiają do bazy danych, dzięki czemu są dostępne w dowolnej chwili.

Na podstawie tych danych, przy pomocy autorskiego Systemu Raportowego, będącego częścią systemu CaScada, można wygenerować raporty dotyczące zmian poszczególnych parametrów w czasie. Raporty są w pełni definiowalne przez użytkownika, a specjalne Listy Zarządzania Dostępem pozwalają nadawać poszczególne uprawnienia w obrębie raportów.

Przykładowe realizacje

Kontakt

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki

CARBOAUTOMATYKA S.A.

ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy

www.carbo.com.pl

Skontaktuj się: